Chương trình Đại lý

Chương trình đại lý của GIẢI TRÍ TÂN HÙNG là hoàn toàn miễn phí. Cho phép thành viên nhận hoa hồng khi đặt liên kết hoặc banner liên kết quảng cáo sản phẩm nào đó do GIẢI TRÍ TÂN HÙNG cung cấp. Bất kì giao dịch mua sản phẩm phát sinh từ liên kết hoặc banner liên kết quảng cáo sản phẩm sẽ nhận được phần trăm hoa hồng. Tỉ lệ hoa hồng hiện tại là 2%.

Vui lòng đọc kỹ tại trang FAQ để biết chi tiết chính sách đại lý & các điều khoản.

Bản quyền thuộc về DỊCH VỤ VÀ GIẢI TRÍ TÂN HÙNG © 2012 - Theme Designed by 3innova KenhHOT.com

Kinh doanh:

Liên hệ đặt hàng:

  • Điện Thoại: 04 3747 3595 Vui lòng liên hệ từ 7h30 đến 20h30
+